Projekt CRP: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah prašičev (V4-1417)

 

Cilji projekta

  1. Cilj projekta je pripraviti tehnološko platformo (pregled literature) glede tehnološke kakovosti (primernosti) mesa za predelavo v izdelke višje kakovosti, dejavnikov, ki vplivajo nanjo, v povezavi s trženjem in oceno vplivov na okolje.
  2. Cilj projekta je ugotoviti vpliv različnih antioksidantov (tanin, hmelj) v krmo prašičev na kakovost mesa in posledično predelavo v izdelke.
  3. Cilj projekta je ugotoviti stanje na prašičerejskih kmetijah in pripraviti smernice za pitanje prašičev z različnimi alternativnimi krmili.
  4. Cilj projekta je pridobljeno znanje in rezultate/inovacije prenesti do uporabnikov.