Projekt CRP: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah prašičev (V4-1417)

Sklop I:

PUBLIKACIJA

Pitanje prašičev na večjo težo in predelava mesa v izdelke posebne kakovosti

TEHNOLOŠKI LISTI

Tehnološka kakovost prašičjega mesa za predelavo v izdelke posebne kakovosti

Genetski vplivi na tehnološko kakovost mesa

Prehrana pitancev - mesnatost

Prehrana pitancev - napake v prehrani in mesnatost

Prehrana pitancev - tehnološka in senzorična kakovost ter prehranska vrednost mesa in slanine

Uporaba beljakovinskih in drugih alternativnih krmil

Postopki s prašiči pred in po zakolu

Alternative kastraciji pujskov pri pitanju na višjo težo

Ekološka reja prašičev

Rastlinske bioaktivne snovi v prehrani prašičev

Vloga soli in nitritov v mesninah in možnosti za njihovo zmanjšanje

Tehnologija reje z vidika porabe energije in izpustov

Hranilna vrednost alternativnih krmil

PRIPOROČILA ZA PITANJE PRAŠIČEV

Sklop II:

Kmetije na katerih smo spremljali pitanje prašičev:

IMG 1696IMG 1785P1190768IMG 1907

 

 • Kmetija Terčič (Šmarje pri Jelšah)
 • Kmetija Zaverl (Medvode)
 • Kmetija Geršak (Mestinje)
 • Kmetija Lorbek (Rače)
 • Kmetija Šalamun (Rače)
 • Kmetija Stramič (Gornja Radgona)
 • Kmetija Kralj (Gornja Radgona)
 • Kmetija Čandek (Muljava)
 • Kmetija Parkelj (Mirna Peč)
 • Kmetija Lah (Pongrce)
 • Kmetija Kranjc (Hrastovec)

Sklop III:

Strokovni članki, kongresne objave:

Batorek Lukač Nina in sod., Imunokastracija, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2014

Rezar Vida, Alternativni viri beljakovin v pitanju prašičev, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, 2014

Rezar Vida, Lokalno pridelana krmila za pitanje prašičev, Kmečki glas, 2014

Salobir Janez in sod., Pomen strukture krme pri prašičih, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, 2014

Škrlep Martin in sod., Zmanjšanje soli v kraškem pršutu, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, 2014

Batorek Lukač Nina in sod., Problematika vonja po merjascu, Kmečki glas, 2015

Tomažin Urška in sod., Rastnost pujskov krškopoljske pasme do konca vzreje, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, 2015

Tomažin Urška in sod., Alternativa raba travinja - paša prašičev, Naše travinje, 2016

Kaltnekar Tadej in sod., Effects of salting duration and boar tait level on quality of dry-cured hams, Symposium Animal Science Days, Ptuj 2016

Batorek Lukač Nina in sod., Effect of production system (organic vs. conventional) and roughage supplementation in diet on performance of growing-finishing Krškopolje pigs, Symposium on the Mediterranean Pig, Portalegre, Portugalska, 2016

Tomažin Urška in sod., Growth of Krškopolje piglets during lactation and the first rearing period, Symposium on the Mediterranean Pig, Portalegre, Portugalska, 2016

Batorek Lukač Nina in sod., Productive performance of Krškopolje pig breed – review preliminary results, Symposium on the Mediterranean Pig, Portalegre, Portugalska, 2016

Tomažin Urška in sod., Effects of vitamin E, sweet chestnut wood extract and hops supplementation on pig meat quality and oxidative stability, Symposium on Animal Science, Beograd, Srbija, 2016

Škrlep Martin in sod., Properties and aromatic profile of dry-fermented sausages produced from Krškopolje pigs reared under organic and conventional rearing regime (Animal 2017 doi: 10.1017/S1751731117002713.) 

Tomažin Urška in sod. Performance of Krškopolje pigs in extensive and intensive production system. 25. mednarodni  simpozij Animal Science Days, 20 do 22. september 2017, Brandlucken,  Austria  http://www.agr.unizg.hr/smotra/pdf_82/acs82_41.pdf.

Tomažin Urška in sod. Meat quality of Krškopolje pigs as affected by RYR1 genotype. 11th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, 11. do 13. oktober 2017, Beograd, Srbija

  Delavnica Pitanje prašičev na višje teže in predelava v izdelke višje                kakovosti (Ljubljana, 1.6.2017)

Predstavitev rezultatov poskusa CRP V4-1417 – predelava v pršut (M. Škrlep, U. Tomažin, N. Batorek Lukač., M. Prevolnik Povše, D. Škorjanc, M. Čandek-Potokar)

Vpliv naravnih krmnih dodatkov na maščobnokislinsko sestavo in oksidacijsko obstojnost pršuta (V. Rezar, J. Salobir, A. Levart)

Oksidacijska obstojnost pršuta določena z metodo rancimata (M. Červek)

Rezultati pitanja prašičev na slovenskih kmetijah (U. Tomažin, M. Prevolnik Povše, M. Škrlep, N. Batorek Lukač, M. Čandek-Potokar)

Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah – mešana živinorejska kmetija (K. Horvat, študentka FKBV)

Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah – specializirana prašičerejska kmetija (V. Jurkovič, študentka FKBV)

Ocena ekonomike pitanja prašičev na slovenskih kmetijah (B. Moljk, KIS)

 

Delavnica Pitanje prašičev na višje teže in predelava v izdelke višje kakovosti (Domžale, 18.5. 2016)

Hranilna vrednost alternativnih krmil (Vida Rezar)

Vpliv prehrane prašičev na kakovost mesa in mesnin (Janez Salobir)

Predstavitev rezultatov poskusa (Urška Tomažin)

Maščobnokislinska sestava in oksidacijska obstojnost mesa (Vida Rezar)

Merjenje stopnje oksidacije hrbtne slanine in mesnih izdelkov z rancimatom (Matjaž Červek)

Genetski vplivi na kokovost pršutov pri italijanskih prašičih pitanih na visoke teže (Luca Fontanesi, Univerza v Bologni, Italija)

Predstavitev mangalice (Jozsef Ratky, NARIC, Madžarska)

 

Delavnica Pitanje prašičev na višje teže in predelava v izdelke višje kakovosti (Maribor, 4.6.2015)

Predstavitev projekta (Marjeta Čandek-Potokar)

Lastnosti tehnološke kakovosti (Maja Prevolnik Povše)

Vplivi na tehnološko kakovost (Martin Škrlep)

Alternative kastracije pri pitanju na večjo težo/starost (Nina Batorek Lukač)

Ekološka prašičereja (Dejan Škorjanc)

Prehrana prašičev (Janez Salobir)

Alternativna krmila pri pitanju prašičev (Vida Rezar)

Tehnologija reje z vidika porabe energije in izpustov (Viktor Jejčič)

Tehnologija reje kot temelj za zaščito EU oznak in blagovnih znamk (Urška Tomažin)

Krškopoljski prašič (Andrej Kastelic, KGZ Novo mesto)

Primer dobre prakse reje prašičev Schwäbisch-Hällisches Schwein (Rudolf Buehler, združenje rejcev BESH)

Primer dobre prakse reje prašičev Cinta Senese (Carolina Pugliese, Univerza v Firencah)