Projekt CRP: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah prašičev (V4-1417)

Kmetijski inštitut Slovenije

http://www.kis.si/

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

http://www.bf.uni-lj.si/  

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

http://fk.uni-mb.si/

Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o.

http://www.e-rcp.si/

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

http://www.ihps.si/

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

http://www.kgzs.si