Projekt CRP: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah prašičev (V4-1417)

 

 

Financerji

 

 

- Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)