Projekt CRP: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah prašičev (V4-1417)

 

Projektna skupina

Kmetijski inštitut Slovenije:

 • Dr. Marjeta Čandek-Potokar (vodja projekta)
 • Dr. Martin Škrlep
 • Dr. Nina Batorek Lukač
 • Dr. Urška Tomažin
 • Dr. Viktor Jejčič
 • Mag. Blaž Šegula
 • Ben Moljk

  

Biotehniška fakulteta (UL), Oddelek za zootehniko: 

 • Dr. Janez Salobir

 • Dr. Vida Rezar

 • Dr. Alenka Levart

 • Marko Kodra

  

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM):  

 • Dr. Dejan Škorjanc

 • Dr. Maja Prevolnik Povše

 • Mag. Maksimiljan Brus

  

Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o.: 

 • Dr. Matjaž Červek

 • Dr. Mihael Gajster

 • Mag. Mateja Vendramin-Pintar

 • Zdenka Mauser

  

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije: 

 • Dr. Iztok Jože Košir